Jadual Pendadaran dan Yudisium Semester Genap 2011/2012


BULAN

PENDADARAN

YUDISIUM

BATAS AKHIR PENDAFTARAN

PELAKSANAAN

BATAS AKHIR PENDAFTARAN

PELAKSANAAN

JANUARI 6 JANUARI 2012 11-16 JANUARI 2012 27 JANUARI 2012 31 JANUARI 2012
FEBRUARI 7 FEBRUARI 2012  12-16 FEBRUARI 2012 22 FEBRUARI 2012  29 FEBRUARI 2012
MARET  5 MARET 2012  9-14 MARET 2012  27 MARET 2012  30 MARET 2012
APRIL  12 APRIL 2012  17-20 APRIL 2012  26 APRIL 2012  30 APRIL 2012
MEI  7 MEI 2012  11-16 MEI 2012  25 MEI 2012  31 MEI 2012
JUNI  7 JUNI 2012  12-15 JUNI 2012  22 JUNI 2012  29 JUNI 2012