Jadual Pendadaran dan Yudisium Semester Genap 2011/2012

BULAN

PENDADARAN

YUDISIUM

BATAS AKHIR PENDAFTARAN

PELAKSANAAN

BATAS AKHIR PENDAFTARAN

PELAKSANAAN

JANUARI6 JANUARI 201211-16 JANUARI 201227 JANUARI 201231 JANUARI 2012
FEBRUARI7 FEBRUARI 2012 12-16 FEBRUARI 201222 FEBRUARI 2012 29 FEBRUARI 2012
MARET 5 MARET 2012 9-14 MARET 2012 27 MARET 2012 30 MARET 2012
APRIL 12 APRIL 2012 17-20 APRIL 2012 26 APRIL 2012 30 APRIL 2012
MEI 7 MEI 2012 11-16 MEI 2012 25 MEI 2012 31 MEI 2012
JUNI 7 JUNI 2012 12-15 JUNI 2012 22 JUNI 2012 29 JUNI 2012

Leave a Reply