PERUBAHAN KEPUTUSAN UNTUK PELAKSANAAN PRAKTIKUM SECARA HYBRID