Perubahan Keputusan Untuk Pelaksanaan Kuliah & Praktikum secara Hybrid